Rhoddion

Caiff rhoddion eu gwahodd yn gynnes gan gefnogwyr y Ganolfan (ar ffurf cefnogaeth ariannol tuag at ariannu ysgolheigion neu fyfyrwyr ôl-radd annibynnol i ddod fel cymrodyr ar ymweliad, neu brynu llyfrau ysgolheigaidd). 

Bydd y cyfraniadau'n golygu bod modd i ysgolheictod Arthuraidd ffynnu nawr ac yn y dyfodol, a byddant yn cyfoethogi'r adnodd unigryw hwn ar gyfer astudiaethau Arthuraidd ledled y byd.

Cysylltwch ag AthroRalucaRadulescu  i drafod eich rhodd:

E-bostr.radulescu@bangor.ac.uk
Ffôn+44 (0) 1248 38 2110

Post:  Canolfan Astudiaethau Arthuraidd, Prifysgol Bangor, Ffordd y Coleg, Bangor, LL57 2DG