Fersiwn ddigidol o Fwletin Llyfryddol y Gymdeithas Arthuraidd Ryngwladol ar gael gyda'r casgliad copi caled yn y Ganolfan Astudiaethau Arthuraidd

Mae fersiwn ddigidol o Fwletin Llyfryddol y Gymdeithas Arthuraidd Ryngwladol ar gael bellach gyda'r casgliad copi caled yn y Ganolfan Astudiaethau Arthuraidd. Mae digideiddio'r adnodd pwysig hwn yn hynod bwysig i fyfyrwyr ymchwil (MA a PhD) ym Mhrifysgol Bangor yn ogystal ag i ysgolheigion llenyddiaeth Arthuraidd ledled y byd. Cyhoeddwyd y Bwletin cyntaf ym 1949 ac, oherwydd ei fod ar ffurf copi caled, hyd yma bu'n anodd cael gafael ar y cyfrolau cynharach. Mae'r casgliad bellach yn ddigidol a gall ysgolheigion gyrchu'r deunydd yn gyflym, heb rwystr, ac o bob cwr o'r byd. 

Dyddiad cyhoeddi: 29 Hydref 2020