Newyddion ar gatalogio y Ganolfan Astudiaethau Arthuraidd

Un o brif lwyddiannau’r llyfrgell eleni yw catalogio Casgliad Arthuraidd Harries Sir y Fflint. Yn awr, caiff ei gynnwys yng nghasgliadau Arthuraidd sylweddol Llyfrgell Prifysgol Bangor, casgliadau sydd eisoes wedi ennill amlygrwydd rhyngwladol. Mae pob un llyfr (2579 i gyd) wedi ei brosesu a’i gatalogio, gan gynnwys rhoi rhifau a phlatiau newydd arnynt yn ofalus. Gwnaed y gwaith sylweddol hwn gan Alan Dawson a’i dîm: Geraint Gill ac Alan Hughes. Dyma sicrhau bod modd chwilio’r casgliad yn llawn, gan y gymuned leol a hefyd ddefnyddwyr o bell ar y system cyfrifiadurol. Diolch yn fawr i bawb am eu gwaith caled.

Dyddiad cyhoeddi: 16 Tachwedd 2017